Steinalderprosjekt høsten 2015

Høsten 2015 hadde 1.-4.klasse et steinalder prosjekt. Vi brukte 2 dager på dette prosjektet. Her lagde elevene naturvev, pil og bue, steinøks, trykket helleristninger på stoff, lærte om steinalderen, bygde steinalder gård og lagde blåbærgrøt.

Her er noen bilder fra dette prosjektet:

bilde 2
Her er resultatet av naturvevene. Her ble elevene delt inn i 2 grupper
Blåbærgrøt

bilde 1

Steinaldergård