SU/skolemiljøutvalg 2019/2020

Samarbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

 

For elevrådet: Christian L. Lund og Hedda R. Ørpen.

For lærerne: Astrid E. Sorteberg (nestleder)

For FAU: Linn Therese B. Svendsrud og Ellen Arnesen (leder)

For andre ansatte: Bjørg Øverby

Kommunens representant fra admin.: Rektor Erling Brekka (sekretær)

Kommunens politiske representant: Tone Holtet

 

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for partene i skolesamfunnet. Samarbeidsutvalget kan gi uttalelse i saker som for eksempel gjelder  virksomhets- og utviklingsplaner, lokale læreplaner, planer for samarbeid mellom skole og hjem, budsjett, trafikkforhold, verne- og helsetiltak for elevene m.m. Samarbeidsutvalget er sammensatt av 2 representanter for lærerne, 1 representant for andre tilsatte, 2 representanter for foreldrerådet, 2 representanter for elevrådet, 1 representant oppnevnt av kommunen og rektor.