Om skolen

22Oppvekst

Noresund skole er en barneskole der det dette skoleåret er 86 elever. Vi er en fulldelt skole som driver fådelt praksis. Det vil si at små klasser vil ha separert undervisning i matematikk, norsk og engelsk, men vil være sammenslått i muntlige og praktiske fag.

Vi gjennomfører to prosjekter (høst og vår) etter en modell med navn «Bifrost». Prosjektene er i stor grad elev initierte, aldersblandete og elevstyrte.

1.-4.klasse har namsam (uteskole) 3 timer i uka, der vi har eget friluftsområde med gapahuk 1 km fra skolen.

IMG_0105 IMG_0107

Vi har fine utearealer med leikeplass, ballbinge, idrettsbane/fotballbane og en skog som barna leker og bygger hytter i- noe som bidrar til at elevene har en aktiv skoledag.

IMG_0119

IMG_0125

 

Legg igjen en kommentar