Klassekontakter 2018/2019

1.klasse: Lydia Sønsteby (FAU) og Ole R. Langvandsbråten

2.klasse: Nina Lesteberg (FAU) og Kristine Solli

3.klasse: Anne Sofie Raaen (FAU) og Monika Granum

4.klasse: Tore Lien (FAU) og Inger M. Bjerkerud

5.klasse: Linn Therese B. Svendsrud (FAU) og Gunn K. J. Andersen

6.klasse: Nina Porsmyr (FAU) og Tina Pettersen

7.klasse: Inger M. Bjerkerud (FAU) og Mona Høgli

Klassekontaktenes oppgave består blant annet av følgende:

  • være kontaktleddet mellom foreldrene og FAU
  • samarbeide med lærerne i klassen, spesielt med klassestyreren og elevene
  • arbeide for gjensidig informasjon og forståelse
  • arrangere foreldremøter i samarbeid med klassestyreren
  • hjelpe FAU med arrangementer på skolen (aksjoner, tiltak i forbindelse med grunnskolens uke, julearrangementer, skolemarkeder o.l.)
  • holde klassepermen à jour
  • klassekontakten og klassestyreren skal sammen arbeide for å utvikle et godt klassemiljø der elever, lærere og foreldre kjenner hverandre og tar et felles ansvar for å utvikle trygghet og trivsel

I tilegg til dette kan klassekontaktene

  • hjelpe til med f.eks. å arrangere klasseturer, ekskursjoner, aktiviteter, kurs, besøk i teater, museer.