FAU skoleåret 2019/2020

Leder: Ellen Arnesen

Nestleder: Linn Therese B. Svendsrud

Kasserer: Ole Kristian L. Weber

Sekretær: Lydia Sønsteby

Styremedlemmer: Trude-Elisabeth Homme, Fredrik Anfinrud og Nina Porsmyr.

Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal arbeide for å:

– skape godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skolen – legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene – skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

I opplæringsloven § 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver:

«Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.»