Elevrådet 2019/2020

Leder: Christian L. Lund

Nestleder: Hedda R. Ørpen

Sekretær:  Elija Korsakaita

Medlemmer: Vetle P. Stake, Alva Kittelsen og Sindre Joakim Nilsen.

Klasserådet skal fremme interessene til elevene i klassen og sammen med foreldrene og lærerne arbeide for å skape et godt klassemiljø. Klasserådet skal bl.a. uttale seg i saker de får fra elevrådet. Lederen i klasserådet er klassens talsmann overfor de andre rådsorganene ved skolen. Gjennom arbeid i klasseråd skal elevene blant annet bli kjent med de vanlige reglene for møtevirksomhet.

Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser og føre videre arbeidet i klasserådene for å skape et godt klassemiljø. Elevrådet skal også være et kontaktledd mellom elevene og de øvrige rådene ved skolen. Klassens tillitsvalgte (klasserådslederen) møter i elevrådet.