Alle innlegg av Gunn Kristin Jokerud Andersen

Barnehage- og SFO-betalinger

Med bakgrunn i at barnehager og SFO nå er stengt, vil Krødsherad kommune presisere følgende når det gjelder oppholdsbetaling:

            Ingen skal betale for tjenester de ikke mottar.

Praktisk tenker vi å gjøre det på følgende måte: Vi sender ikke ut fakturaer for april måned.  Når situasjonen endrer seg, vil vi komme tilbake med mer informasjon

Når det gjelder tilbud til de barn som har rett til omsorgstilbud i henhold til sentrale bestemmelser, vil vi måtte komme tilbake til dette.

Vi ber dere betale fakturaen som forfaller til betaling 20. mars – vi vil selvfølgelig foreta en omregning av oppholdsutgiftene i etterkant med utgangspunkt i stengningsdatoen 13. mars. Igjen:  Det vil ikke bli krevd betaling for perioden som barnehagene og SFO er stengt.

Skolen stenges pga Coronavirus

Krødsherad kommune stenger skoler og barnehager med virkning fra torsdag 12. mars 2020, kl. 18.00.

Det vil bli tilrettelagt et omsorgstilbud for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Dette gjelder for barnehagebarn og barn på småskoletrinnet. Nærmere informasjon om dette tilbudet kommer i ettermiddag/kveld.

Det innføres også en rekke andre tiltak for å begrense smittespredningen i kommunen. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.
Følg også med Krødsherad kommune sin hjemmeside.