Ansatte

Spes.ped koordinator: Therese Haug Riis   92216315

Rektor Lars Erik Raaen Kontor: 92010193
Mobil: 97740923
Kontaktlærer 1. trinn Anne Sofie Raaen 99588668
Kontaktlærer 2. trinn Gunhild S. Bjerkerud 97717411
Kontaktlærer 3. trinn Eline L. Røed 91783914
Kontaktlærer 4. trinn Astrid Sorteberg  90723797
Kontaktlærer 5. trinn Helle I. Bottolfs 91570557
Kontaktlærer 6. trinn Gunhild Kathrine Kleven 95282364
Kontaktlærer 7. trinn Gunn Kristin J. Andersen 95756317
Faglærer Kine Sundhaugen Valstad 97039346
Faglærer/spesialpedagog Therese Haug Riis 92216315
Assistent Mona Iren Olsen
Assistent Nina Mohn  93655653
Renholder Bjørg E. Øverby
Daglig leder SFO Gerd Fossen 48266038

Legg igjen en kommentar