Skolen stenges pga Coronavirus

Krødsherad kommune stenger skoler og barnehager med virkning fra torsdag 12. mars 2020, kl. 18.00.

Det vil bli tilrettelagt et omsorgstilbud for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Dette gjelder for barnehagebarn og barn på småskoletrinnet. Nærmere informasjon om dette tilbudet kommer i ettermiddag/kveld.

Det innføres også en rekke andre tiltak for å begrense smittespredningen i kommunen. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.
Følg også med Krødsherad kommune sin hjemmeside.