Barnehage- og SFO-betalinger

Med bakgrunn i at barnehager og SFO nå er stengt, vil Krødsherad kommune presisere følgende når det gjelder oppholdsbetaling:

            Ingen skal betale for tjenester de ikke mottar.

Praktisk tenker vi å gjøre det på følgende måte: Vi sender ikke ut fakturaer for april måned.  Når situasjonen endrer seg, vil vi komme tilbake med mer informasjon

Når det gjelder tilbud til de barn som har rett til omsorgstilbud i henhold til sentrale bestemmelser, vil vi måtte komme tilbake til dette.

Vi ber dere betale fakturaen som forfaller til betaling 20. mars – vi vil selvfølgelig foreta en omregning av oppholdsutgiftene i etterkant med utgangspunkt i stengningsdatoen 13. mars. Igjen:  Det vil ikke bli krevd betaling for perioden som barnehagene og SFO er stengt.