Namsam

Hver fredag har 1.-4.klasse Namsam (uteskole).  Her gjør man ulike aktiviteter og har ulike temaer. Fredag 10.februar var vi ute og gikk på ski. Elevene ble delt i grupper og gikk en runde på ulike poster. På de ulike postene stod det en kort tekst om ulike dyr. Etter at alle hadde vært innom alle postene, gikk vi inn og tok en quiz. Vi tente også bål, og elevene prøvde seg på å lage hopp.

Å kjøre i tog er morsomt
Grilling på bål
Her er en av gruppene på en post om elgen.
En liten kort tekst om elgen og hvordan ser sporet ut.
Ikke masse snø, men nok til å ta en liten tur:-)
Noen prøvde å lage hopp, selv om det var litt lite snø.