Informasjon til foresatte: Når skolefravær bekymrer oss- hva gjør vi?

Krødsherad kommune har utarbeidet et dokument om når skolefravær bekymrer oss- hva gjør vi? Dette er et dokument som er ment som informasjon til foresatte. Dokumentet kan du lese her 

Du kan også finner det på kommunenes hjemmeside under Oppvekst- Skole- Nyttig informasjon til foreldre.