Ansatte

Spes.ped koordinator: Therese Haug Riis   92216315

 

Rektor Erling Herman Brekka Kontor: 92010193
Mobil: 94163699
Kontaktlærer 1. trinn Gunhild S. Bjerkerud 97717411
Kontaktlærer 2. trinn Eline L. Røed 91783914
Kontaktlærer 3. trinn Astrid Sorteberg 90723797
Kontaktlærer 4. trinn Kine Sundhaugen Valstad 97039346
Kontaktlærer 5. trinn Gunhild Kathrine Kleven 95282364
Kontaktlærer 6. trinn Gunn Kristin J. Andersen 95756317
Kontaktlærer 7. trinn Helle I. Bottolfs 91570557
Faglærer Anne Sofie Raaen  99588668
Faglærer/spesialpedagog Therese Haug Riis 92216315
Faglærer/assistent Mari Johanne Ødegård  95803311
Assistent Nina Mohn  93655653
Assistent Gerd Fossen  48266038
Daglig leder SFO Gerd Fossen 48266038
Renholder Bjørg E. Øverby 45263537

Legg igjen en kommentar